YGK 1.2 (6897) 25lb , P.E 300m X8 Jiguomo Super Soul G Line P.E 523afjfsu8595-Trecciati

Okuma Integrity Fly Fishing Reel gree Arbor 8 9A nuovo
nuovo DUEL gree gioco REEL PART - 12 0-13 08 Two Speed 12 0 - Gear B

YGK 1.2 (6897) 25lb , P.E 300m X8 Jiguomo Super Soul G Line P.E 523afjfsu8595-Trecciati